Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób, w jaki firma Ka-Gra gromadzi, przechowuje i wykorzystuje dane osobowe zebranych od użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową, z poszanowaniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).

1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Ka-Gra sp. jawna

2. Rodzaj zbieranych informacji
Podczas korzystania z naszej strony internetowej nie gromadzimy żadnych danych w postaci plików cookie ani innych automatycznie generowanych informacji.

3. Cele przetwarzania danych
Jeśli dobrowolnie podasz nam swoje dane osobowe za pośrednictwem formularza kontaktowego lub innych narzędzi komunikacyjnych na naszej stronie, wykorzystamy te informacje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub w celach związanych z naszymi usługami.

4. Prawne podstawy przetwarzania danych
Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej dobrowolnej zgodzie udzielonej poprzez dobrowolne wypełnienie formularza kontaktowego lub innego narzędzia komunikacyjnego na naszej stronie.

5. Bezpieczeństwo danych
Działamy zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

6. Udostępnianie informacji
Nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie udostępniamy Twoich danych osobowych osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo.

7. Prawa użytkowników
Zgodnie z przepisami RODO, przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz również prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w każdym momencie.

8. Zmiany w polityce prywatności
Zachowujemy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany naszej polityki prywatności. Każde zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej.

9. Kontakt
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności lub sposobu przetwarzania Twoich danych, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail lub formularz kontaktowy dostępny na naszej stronie.

Dziękujemy za zaufanie i wybór firmy Ka-Gra. Ochrona Twojej prywatności jest dla nas priorytetem.